Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh 2% Rule
Tiếng Việt 2% Rule
Chủ đề Kỹ năng giao dịch Quản trị rủi ro

Định nghĩa – Khái niệm

2% Rule là gì?

  • 2% Rule là 2% Rule.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ năng giao dịch Quản trị rủi ro.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan 2% Rule

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ năng giao dịch Quản trị rủi ro 2% Rule là gì? (hay 2% Rule nghĩa là gì?) Định nghĩa 2% Rule là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 2% Rule / 2% Rule. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (412 bình chọn)

Tagged in:

, , , ,