Định nghĩa Accelerated Mobile Page (AMP) là gì?

Accelerated Mobile Page (AMP)Accelerated Mobile Trang (AMP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accelerated Mobile Page (AMP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Accelerated Mobile Trang (AMP) là một sáng kiến ​​nhằm tạo ra các trang web hấp dẫn mà tải một cách nhanh chóng trên các thiết bị di động, ban đầu được phát triển bởi Google. Nó bao gồm một phiên bản sửa đổi của HTML được gọi là AMP HTML, thư viện JavaScript, AMP JS, và một thư viện bộ nhớ đệm, Google AMP Cache. Dự án này là mã nguồn mở.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điện thoại di động trang dự án mã nguồn mở Accelerated là một nỗ lực để giải quyết vấn đề tải chậm các trang di động. Trong khi các nhà phát triển web cố gắng để tạo ra thiết kế hấp dẫn, quảng cáo và phân tích các kịch bản chạy trong nền có thể gây chậm trễ nghiêm trọng trên điện thoại thông minh và máy tính bảng. Người dùng có xu hướng hoặc các trang web tránh hoàn toàn hoặc cài đặt chặn quảng cáo trên thiết bị của họ, có nghĩa là trang web không thể kiếm tiền từ nội dung của họ.

What is the Accelerated Mobile Page (AMP)? – Definition

Accelerated Mobile Page (AMP) is an initiative to create attractive web pages that load quickly on mobile devices, originally developed by Google. It consists of a modified version of HTML called AMP HTML, a JavaScript library, AMP JS, and a caching library, Google AMP Cache. The project is open source.

Understanding the Accelerated Mobile Page (AMP)

The Accelerated Mobile Page open-source project is an attempt to solve the problem of slow-loading mobile pages. While web developers attempt to create attractive designs, advertisements and analytics scripts that run in the background can cause severe slowdowns on smartphones and tablets. Users tend to either avoid sites completely or install ad blockers on their devices, meaning that sites cannot monetize their content.

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Web
  • Web Proxy Cache
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • JavaScript (JS)
  • Open Source
  • Web Development
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: Accelerated Mobile Page (AMP) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post