Định nghĩa Action Center là gì?

Action CenterTrung tâm hanh động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Action Center – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Action Center là một tiện ích trong Microsoft Windows hiện đại
hệ điều hành mà uẩn và thông báo hiển thị từ các chương trình và các ứng dụng khác nhau trên thiết bị. Người dùng có thể xem cảnh báo và thông tin cập nhật về hỗ trợ phần mềm, các vấn đề an ninh và các vấn đề khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong Windows 10, Action Center đã được đổi tên “Security
và bảo trì.” Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn này trên taskbar. Tiện ích cho phép người dùng thiết lập thông báo thay đổi và thực hiện thay đổi khác để tùy chỉnh cách họ nhìn nhận các cảnh báo. Ví dụ, người dùng có thể xác định các ứng dụng gây phiền nhiễu mà ném lên các thông tuần hoàn, và đi vào và sử dụng Action Center để một số loại khuyết tật của bản cập nhật mà có thể ảnh hưởng hoạt động máy tính thường xuyên của họ. Các chuyên gia tham khảo Trung tâm hành động như là một “tính năng thông báo dai dẳng.”

What is the Action Center? – Definition

The Action Center is a utility in modern Microsoft Windows
operating systems that aggregates and displays notifications from different programs and applications on the device. Users can view alerts and updates about software support, security problems and other issues.

Understanding the Action Center

In Windows 10, the Action Center has been renamed “Security
and Maintenance.” Users can find this option on the taskbar. The utility allows users to change notification settings and make other changes to customize how they view the alerts. For example, users can identify annoying applications that throw up periodic messages, and go in and use the Action Center to disable certain kinds of updates that may interfere with their regular computer activities. Experts refer to the Action Center as a “persistent notification feature.”

Thuật ngữ liên quan

  • Microsoft Account
  • Nagware
  • System Tray (Systray)
  • Control Panel
  • Windows 10
  • In-Row Cooling
  • Sound Card
  • Control Bus
  • Nubus
  • Contact List

Source: Action Center là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post