Định nghĩa Affinity Analysis là gì?

Affinity AnalysisPhân tích mối quan hệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Affinity Analysis – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân tích mối quan hệ là một kỹ thuật cho
Mục đích của việc khai thác và phân tích dữ liệu mà có nghĩa là để khám phá đồng xảy ra
mối quan hệ giữa các hoạt động được thực hiện bởi nhóm nhất định hoặc
cá nhân. Như vậy, mối quan hệ phân tích có thể được áp dụng cho các quá trình trong đó xác định
các đại lý là duy nhất và thông tin về các hoạt động có thể được ghi lại. Trong
thực tế, phân tích mối quan hệ được sử dụng chủ yếu để phân tích giỏ thị trường, theo đó
các nhà bán lẻ tìm hiểu về hành vi của khách hàng liên quan đến mua hàng với họ
làm. Hơn nữa, một phân tích như vậy giúp up-bán và bán chéo, bên cạnh
giúp đỡ trong các chương trình lòng trung thành, chương trình khuyến mãi bán hàng, kế hoạch giảm giá và thậm chí cả
thiết kế của cửa hàng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân tích mối quan hệ chủ yếu liên quan đến quá trình tìm kiếm các kết nối giữa các mục khác nhau dựa trên quan điểm của chủ đề của các mặt hàng này. phân tích mối quan hệ được sử dụng để nghiên cứu mô hình và hành vi trong khách hàng để xác định các liên kết trong mua hàng. Ví dụ cơ bản nhất của việc này là của một loại dầu gội và xả: trong khi hai thứ này là khác nhau từ mỗi khác, một người mua làm cho một kết nối giữa chúng khi chúng xảy ra để được sử dụng cùng một lúc.

What is the Affinity Analysis? – Definition

Affinity analysis is a technique for the
purpose of data mining and analysis that is meant to discover co-occurrence
relationships among activities that are carried out by certain groups or
individuals. As such, affinity analysis can be applied to processes where identification
of agents is unique and information about activities can be recorded. In
reality, affinity analysis is mainly used for market basket analysis, whereby
retailers learn about the behavior of customers with regard to purchases they
make. Further, such an analysis helps in up-selling and cross-selling, besides
helping in loyalty programs, sales promotions, discount plans and even the
designing of stores.

Understanding the Affinity Analysis

Affinity analysis largely involves the process of finding connections between different items based on the subject’s view of these items. Affinity analysis is used for studying patterns and behavior in customers to determine links in purchases. The most basic example of this is that of a shampoo and conditioner: while these two items are different from each other, a buyer makes a connection between them as they happen to be used at the same time.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Mining
  • Big Data
  • Big Data Analytics
  • Data
  • Data Analytics
  • Market Basket Analysis
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing

Source: Affinity Analysis là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post