Định nghĩa Application Delivery as a Service (ADaaS) là gì?

Application Delivery as a Service (ADaaS)Application Delivery như một dịch vụ (ADaaS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application Delivery as a Service (ADaaS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phân phối ứng dụng như một dịch vụ (ADaaS) đề cập đến các dịch vụ web-chuyển giao tập trung vào việc cung cấp các chức năng ứng dụng cho một đối tượng. Mặc dù một số kỹ thuật cụ thể có thể khác nhau, trọng tâm chung là về việc cho phép khách hàng sử dụng đầy đủ các ứng dụng trên một số mạng cụ thể.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một số phương diện, phân phối ứng dụng như một dịch vụ đau khổ từ một số các ngữ nghĩa phức tạp của ngành công nghiệp CNTT hiện nay. phân phối ứng dụng như một dịch vụ là một tập hợp con của các ý tưởng chung của phần mềm như một dịch vụ – phần mềm như một dịch vụ liên quan đến việc cung cấp một gói phần mềm cung cấp thông qua các đám mây hoặc internet, tương phản với một phương tiện vật lý như một đĩa nhỏ gọn.

What is the Application Delivery as a Service (ADaaS)? – Definition

Application delivery as a service (ADaaS) refers to web-delivered services that focus on providing application functionality to an audience. Although some of the specific techniques may differ, the common focus is on allowing customers to fully use applications on some particular network.

Understanding the Application Delivery as a Service (ADaaS)

In some ways, application delivery as a service suffers from some of the complicated semantics of today’s IT industry. Application delivery as a service is a subset of the general idea of software as a service – software as a service involves offering a given software package through the cloud or the internet, as opposed to on a physical medium such as a compact disc.

Thuật ngữ liên quan

  • Application Awareness
  • Software as a Service (SaaS)
  • Rapid Elasticity
  • Resource Pooling
  • Resource Allocation
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: Application Delivery as a Service (ADaaS) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post