Định nghĩa Asymmetric Cyberattack là gì?

Asymmetric CyberattackBất đối xứng tấn công mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asymmetric Cyberattack – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tấn công mạng bất đối xứng là một tình huống mà một kẻ tấn công có ảnh hưởng không cân xứng trên một nạn nhân thông qua nhắm mục tiêu các lỗ hổng và lợi dụng điểm yếu của nạn nhân. cuộc tấn công có bất đối xứng thường liên quan đến sử dụng ít tài nguyên để lấy xuống một mạng lưới lớn hơn hoặc hệ thống thông qua các cuộc tấn công kỹ thuật số mục tiêu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bởi bản chất của họ, hầu hết các cuộc tấn công có là cuộc tấn công có bất đối xứng. các chuyên gia an ninh nói về bảo vệ chống lại các lỗ hổng và sơ hở – nhiều cuộc tấn công có, bao gồm các loại khác nhau của ngựa malware và Trojan, nhận được trong thông qua một chu vi mạng mà không sử dụng nhiều tài nguyên – với chiến lược và thực hiện thông minh. Ví dụ, sự xâm nhập của các hệ thống tuyển dụng Thủy quân lục chiến Mỹ và các hệ thống khác Quân đội Syria của điện tử là một ví dụ thường được trích dẫn của chiến tranh trực bất đối xứng: Với một cuộc tấn công spearphishing, tin tặc từ nhóm Syria có quyền truy cập vào trang web lính thủy đánh bộ Mỹ và thêm tuyên truyền hỏi lính thủy đánh bộ để “từ chối đơn đặt hàng của họ.” Theo quân đội Mỹ, những ảnh hưởng của việc hack là không nghiêm trọng, nhưng như một vấn đề nguyên tắc, người Mỹ kêu gọi dẫn độ của tin tặc ra xét xử đối mặt.

What is the Asymmetric Cyberattack? – Definition

An asymmetric cyberattack is a situation where an attacker has a disproportionate effect on a victim through targeting vulnerabilities and taking advantage of the victim’s weaknesses. Asymmetric cyberattacks often involve using few resources to take down a larger network or system through targeted digital attacks.

Understanding the Asymmetric Cyberattack

By their nature, most cyberattacks are asymmetric cyberattacks. Security professionals talk about guarding against vulnerabilities and loopholes – many cyberattacks, including different types of malware and Trojan horses, get in through a network perimeter without using many resources – with strategy and smart implementation. For instance, the Syrian Electronic Army’s infiltration of U.S. Marine Corps recruiting systems and other systems is an often-cited example of asymmetric cyberwarfare: With a spearphishing attack, hackers from the Syrian group got access to the U.S. Marines’ site and added propaganda asking Marines to “refuse their orders.” According to the U.S. military, the effects of the hack were not severe, but as a matter of principle, the Americans called for the hackers’ extradition to face trial.

Thuật ngữ liên quan

  • Cyber Defense
  • Cyberattack
  • Cyberwarfare
  • Vulnerability
  • Malicious Software (Malware)
  • Trojan Horse
  • Financial Malware
  • Information Warfare
  • Spear Phishing
  • Banker Trojan

Source: Asymmetric Cyberattack là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post