Định nghĩa Caller Ringback Tone (RBT) là gì?

Caller Ringback Tone (RBT)Caller sẽ bài nhạc chờ Tone (RBT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Caller Ringback Tone (RBT) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một giọng người gọi nhạc chờ (RBT) là âm thanh một nghe người gọi trong khi chờ đợi một chiếc điện thoại để được giải đáp.
Tại Bắc Mỹ, một người gọi RBT tiêu chuẩn được lặp đi lặp lại như một giai điệu hai thứ hai với một tạm dừng Bốn giây giữa tông màu. Ở các nước khác, như Anh, Ireland, Úc và New Zealand, đó là một chiếc nhẫn đôi. Khi công nghệ di động tiên tiến có, thuật ngữ RBT gọi đã trở thành đồng nghĩa hơn với một RBT tùy biến thay thế một RBT gọi tiêu chuẩn.
Một RBT gọi cũng được biết đến như một giai điệu câu trả lời, giai điệu nhạc chờ, vòng âm thanh, callertune, giai điệu cuộc gọi hoặc kết nối giai điệu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Caller RBTs dao động từ vết cắn của ca khúc hit và đối thoại phim để lời chào cá nhân. nội dung RBT và sự nổi tiếng bị ảnh hưởng bởi xu hướng và sự kiện. Ví dụ, nhu cầu về chants bóng đá và tải World Cup là nhu cầu đang diễn ra.
dịch vụ RBT là không phụ thuộc vào kiểu thiết bị và có sẵn cho bất kỳ người sử dụng điện thoại di động. Không giống như nhạc chuông, có thể được tải về và lưu trữ trong bộ nhớ điện thoại, RBTs được lưu trữ trong mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ. phí Caller RBT khoảng 2-4 USD mỗi RBT, ngoài một khoản phí thuê bao hàng tháng theo yêu cầu. RBTs hết hạn sau một thời gian nhất định, nhưng có thể được mua lại.
Bởi vì những chiếc lá quá trình ít hoặc không có chỗ cho vi phạm bản quyền, RBTs gọi đã tạo doanh thu lớn cho các mạng di động. Hãng sử dụng RBTs như các kênh chiến dịch quảng cáo mang lại lợi nhuận. Một báo cáo tháng 1 năm 2011 từ Juniper Research dự đoán doanh thu RBT hàng năm 780 triệu $ vào năm 2015.

What is the Caller Ringback Tone (RBT)? – Definition

A caller ringback tone (RBT) is the sound a caller hears while waiting for a phone to be answered.
In North America, a standard caller RBT is repeated as a two-second tone with a four-second pause between tones. In other countries, like the UK, Ireland, Australia and New Zealand, it is a double ring. As mobile technology has advanced, the caller RBT term has become more synonymous with a customized RBT that replaces a standard caller RBT.
A caller RBT is also known as an answer tone, ringback tone, audible ring, callertune, call tone or connecting tone.

Understanding the Caller Ringback Tone (RBT)

Caller RBTs range from bites of hit songs and movie dialogues to personalized greetings. RBT content and popularity are affected by trends and events. For example, the demand for football chants and World Cup downloads are ongoing demands.
RBT services are independent of device model and are available to any mobile phone user. Unlike ring tones, which may be downloaded and stored in device memory, RBTs are stored in the service provider’s network. Caller RBT fees are approximately two-four dollars per RBT, in addition to a required monthly subscription fee. RBTs expire after a certain period but may be repurchased.
Because the process leaves little or no room for piracy, caller RBTs have produced huge revenues for mobile networks. Carriers use RBTs as profitable advertising campaign channels. A January 2011 report from Juniper Research predicts annual RBT revenue of $780 million by 2015.

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Computing Device (MCD)
  • Caller ID
  • Wireless Fidelity (Wi-Fi)
  • Cellular Phone
  • Piracy
  • Mobile Phone
  • Center Channel
  • Digital Audio
  • Internet Radio Appliance
  • iPod

Source: Caller Ringback Tone (RBT) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post