Định nghĩa Centricity Enterprise Web là gì?

Centricity Enterprise WebLàm trung tâm Enterprise Web. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Centricity Enterprise Web – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Làm trung tâm Enterprise Web là một sản phẩm của công ty làm trung tâm được cấp phép cho các khách hàng khác nhau như là một phần của dòng phần mềm chăm sóc sức khỏe IT của công ty. Huy hiệu lược định hướng doanh nghiệp đã hết hiệu lực do công ty đã xoay hướng đặc biệt tập trung nhiều hơn vào hồ sơ bệnh án điện tử cho các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Năm 2003, làm trung tâm bắt đầu cung cấp các sản phẩm chủ lực của mình, làm trung tâm EMR và làm trung tâm Bác sĩ Văn phòng – Quản lý thực hành. Các thương hiệu làm trung tâm đã có rồi, lúc bấy giờ, được thực hiện trên của Medical Systems GE. Cuối cùng, GE bắt đầu di chuyển lược định hướng đi từ các dịch vụ bệnh viện và cơ sở vật chất, và đối với phần mềm cho văn phòng cá nhân của bác sĩ.

What is the Centricity Enterprise Web? – Definition

Centricity Enterprise Web is a product of the Centricity company licensed to various customers as part of the firm’s healthcare IT software line. The Centricity Enterprise badge has been discontinued as the company has pivoted toward a more particular focus on electronic medical records for healthcare providers.

Understanding the Centricity Enterprise Web

In 2003, Centricity began offering its flagship products, Centricity EMR and Centricity Physician Office – Practice Management. The Centricity brand had already, at that time, been taken over by GE Medical Systems. Eventually, GE began to move Centricity away from hospital and facilities services, and toward software for individual doctor’s offices.

Thuật ngữ liên quan

  • Central Office (CO)
  • Electromagnetic Radiation (EMR)
  • Electronic Health Record (EHR)
  • Eligible Provider (EP)
  • HIPAA Covered Entity
  • mIRC
  • Smiley
  • Social Software
  • Application Server
  • Smart Client

Source: Centricity Enterprise Web là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post