Định nghĩa Chief Digital Officer (CDO) là gì?

Chief Digital Officer (CDO)Giám đốc kỹ thuật số (CDO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Chief Digital Officer (CDO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một giám đốc kỹ thuật số (CDO) là một vai trò điều hành cấp cao mà tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng trong một doanh nghiệp, khu vực hoặc chính phủ thông qua số hóa dữ liệu. Xác định các cán bộ kỹ thuật số trưởng tất cả các lĩnh vực tiềm năng có thể được số hóa và tương tác với nhau. Do tầm quan trọng rằng dữ liệu hoặc dữ liệu lớn được hưởng trong thế giới hiện đại, giám đốc kỹ thuật số có vai trò và trách nhiệm mà cả hai đều mở rộng và liên tục thay đổi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Từ các công ty thời gian bắt đầu tuyển dụng cán bộ kỹ thuật số trưởng, vai trò và trách nhiệm của mình đã thay đổi đáng kể. Trong quá khứ, các cán bộ kỹ thuật số trưởng sẽ được dự kiến ​​sẽ mang lại số hóa tại một số cấp độ cơ bản và có lẽ xử lý một vài dự án thí điểm số hóa. Bây giờ, họ được kỳ vọng sẽ thay đổi vận mệnh của một doanh nghiệp bằng cách lái xe số hóa toàn bộ doanh nghiệp.

What is the Chief Digital Officer (CDO)? – Definition

A chief digital officer (CDO) is a senior executive role that is focused on driving growth in an enterprise, region or government through digitization of data. The chief digital officer identifies all potential areas that can be digitized and interact with one another. Given the importance that data or big data enjoys in modern world, the chief digital officer has roles and responsibilities that are both expansive and constantly changing.

Understanding the Chief Digital Officer (CDO)

From the time companies started hiring chief digital officers, their roles and responsibilities have changed significantly. In the past, chief digital officers would be expected to bring in digitization at some basic levels and probably handle a few pilot digitization projects. Now, they are expected to change the fortunes of a business by driving digitization throughout the enterprise.

Thuật ngữ liên quan

  • Digitization
  • Chief Technology Officer (CTO)
  • Digital Data
  • Data Management
  • Digital Footprint
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • Retrosourcing
  • Application Portfolio
  • Contact Manager

Source: Chief Digital Officer (CDO) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post