Định nghĩa Click And Collect là gì?

Click And CollectNhấn và thu thập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Click And Collect – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

“Click và thu thập” là một lai hệ thống thương mại điện tử, nơi khách hàng đặt mua hàng trực tuyến và chọn chúng trong một cửa hàng hoặc tại một số vị trí đã thỏa thuận.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong những năm gần đây, nhấp chuột phải và thu thập đã trở thành một cách phổ biến cho người mua sắm để có hiệu quả các mặt hàng mua hàng trực tuyến. Nó có thể là đặc biệt thuận lợi cho các đơn hàng lớn hơn. Các công ty đang cạnh tranh với Amazon hoặc các nhà bán lẻ lớn khác cung cấp các loại tùy chọn cho khách hàng nhằm duy trì thị phần.

What is the Click And Collect? – Definition

“Click and collect” is a hybrid e-commerce system where customers order goods online and pick them up in a store or at some agreed-upon location.

Understanding the Click And Collect

In recent years, click and collect has become a popular way for shoppers to efficiently purchase items online. It can be particularly convenient for larger orders. Companies that are competing with Amazon or other big retailers offer these types of options to customers in order to retain market share.

Thuật ngữ liên quan

  • E-Commerce Advisor (E-Com Advisor)
  • E-commerce Hosting
  • E-commerce Remarketing
  • E-commerce Trustmark
  • Electronic Commerce (E-Commerce)
  • Web Application Meets Brick And Mortar (WAMBAM)
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: Click And Collect là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post