Định nghĩa Cross-Platform Endpoint Management là gì?

Cross-Platform Endpoint ManagementCross-Platform Management Endpoint. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cross-Platform Endpoint Management – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quản lý thiết bị đầu cuối đa nền tảng dùng để chỉ một loại
quản lý thiết bị đầu cuối hoạt động tốt trên nhiều nền tảng khác nhau, hoặc trong khác nhau
môi trường phần mềm. Điều này thường là một tính năng cốt lõi của quản lý thiết bị đầu cuối
hệ thống, vì khả năng cross-platform là một phần quan trọng trong việc kiểm soát và quản lý
các hệ thống phân phối.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quản lý Endpoint, một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực CNTT, chỉ đơn giản là công tác quản lý thiết bị đầu cuối hiển thị khác nhau như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị di động. quản lý Endpoint đi kèm trong nhiều hình thức – đó là ngày-to-ngày của quản trị thay đổi mạng bằng các thiết bị đầu cuối, và đó cũng là quá trình thực hiện bảo mật trên thiết bị đầu cuối, cũng như duy trì kết nối và tiếp cận thông tin mạng lõi.

What is the Cross-Platform Endpoint Management? – Definition

Cross-platform endpoint management refers to a type of
endpoint management that works well across different platforms, or in different
software environments. This is often a core feature of endpoint management
systems, since cross-platform ability is a key part of controlling and managing
these distributed systems.

Understanding the Cross-Platform Endpoint Management

Endpoint management, a term used often in IT, is simply the management of various display endpoints such as desktop computers, laptops, tablets and mobile devices. Endpoint management comes in several forms – there is the day-to-day of administrating network changes on these endpoints, and there is also the process of implementing security on the endpoints, as well as maintaining connectivity and access to core network information.

Thuật ngữ liên quan

  • Endpoint Security
  • Endpoint Security Management
  • Endpoint Device
  • Network
  • Platform
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: Cross-Platform Endpoint Management là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post