Định nghĩa Cyber Insurance là gì?

Cyber InsuranceBảo hiểm Cyber. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cyber Insurance – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bảo hiểm Cyber ​​là một hình thức bảo hiểm cho các doanh nghiệp và cá nhân chống lại rủi ro dựa trên internet. Nguy cơ phổ biến nhất mà được bảo hiểm chống lại là dữ liệu vi phạm. bảo hiểm Cyber ​​thường bao gồm bồi thường từ các vụ kiện liên quan đến vi phạm dữ liệu, chẳng hạn như các lỗi và thiếu sót. Nó cũng bao gồm thiệt hại từ vi phạm an ninh mạng, trộm cắp tài sản trí tuệ và mất sự riêng tư.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số hồ sơ cao vi phạm dữ liệu đã khiến một số công ty bảo hiểm để bảo hiểm cyber lời đề nghị để bảo vệ khách hàng khỏi những tác động của các mối đe dọa mạng, chẳng hạn như vi phạm dữ liệu.

What is the Cyber Insurance? – Definition

Cyber insurance is a form of insurance for businesses and individuals against internet-based risks. The most common risk that is insured against is data breaches. Cyber insurance typically includes indemnification from lawsuits related to data breaches, such as errors and omissions. It also covers losses from network security breaches, theft of intellectual property and loss of privacy.

Understanding the Cyber Insurance

Several high-profile data breaches have prompted some insurance companies to offer cyber insurance policies to protect customers from the effects of network threats, such as data breaches.

Thuật ngữ liên quan

  • Cyber Defense
  • Security Breach
  • Data Breach
  • Hacking
  • Doxing
  • Intellectual Property (IP)
  • Risk Analysis
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: Cyber Insurance là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post