Định nghĩa Dogecoin là gì?

DogecoinDogecoin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dogecoin – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dogecoin là một cryptocurrency chó theo chủ đề đi tiên phong trong năm 2013, thay thế cho sự lựa chọn nổi tiếng hơn như Bitcoin. Mặc dù giá trị của một dogecoin cá nhân là rất nhỏ (thường là một phần của một phần trăm) số lượng lớn các Dogecoins trong tương quan lưu thông đến một vốn hóa thị trường của hơn 1 tỷ $.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đồng tiền dogecoin được dựa trên một meme Internet gồm có một bức tranh của một Shiba Inu, một giống chó nổi tiếng của Nhật. tấm mặt của đồng tiền có tính năng đầu Shiba Inu của bằng chữ “D” chồng.

What is the Dogecoin? – Definition

Dogecoin is a dog-themed cryptocurrency pioneered in 2013, an alternative to more famous choices like bitcoin. Although the value of an individual Dogecoin is very small (often a portion of a cent) the massive number of Dogecoins in circulation correlates to a market capitalization of over $1 billion.

Understanding the Dogecoin

The Dogecoin currency is based on an internet meme featuring a picture of a Shiba Inu, a popular Japanese dog breed. The currency’s faceplate features the Shiba Inu’s head with the letter “D” superimposed.

Thuật ngữ liên quan

  • Bitcoin (BTC)
  • Bitcoin Core
  • Cryptocurrency
  • Blockchain
  • Mining
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: Dogecoin là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post