Định nghĩa Edge Computing là gì?

Edge ComputingCạnh Computing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Edge Computing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cạnh máy tính trong lĩnh vực CNTT được định nghĩa là việc triển khai các hoạt động dữ liệu xử lý hoặc các hoạt động mạng khác ra khỏi phân đoạn mạng tập trung và luôn kết nối và hướng tới nguồn cá nhân của thu thập dữ liệu, chẳng hạn như các điểm cuối như máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Thông qua loại hình này của kỹ thuật mạng, các chuyên gia CNTT hy vọng sẽ cải thiện an ninh mạng và nâng cao kết quả mạng khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, thuật ngữ “cạnh máy tính” được sử dụng như một loại nhận tất cả cho các công nghệ mạng khác nhau bao gồm peer-to-peer mạng hoặc quảng cáo các loại hoc mạng, cũng như các thiết lập khác nhau của điện toán đám mây và hệ thống phân phối khác. Một loại chiếm ưu thế khác của mạng cạnh là mạng cạnh điện thoại di động hoặc máy tính, một kiến ​​trúc mà sử dụng các cạnh của mạng di động cho các hoạt động.

What is the Edge Computing? – Definition

Edge computing in IT is defined as the deployment of data-handling activities or other network operations away from centralized and always-connected network segments, and toward individual sources of data capture, such as endpoints like laptops, tablets or smartphones. Through this type of network engineering, IT professionals hope to improve network security and enhance other network outcomes.

Understanding the Edge Computing

Generally, the term “edge computing” is used as a kind of catch-all for various networking technologies including peer-to-peer networking or ad hoc networking, as well as various types of cloud setups and other distributed systems. One other predominant type of edge networking is mobile edge networking or computing, an architecture that utilizes the edge of the cellular network for operations.

Thuật ngữ liên quan

  • Edge Analytics
  • Edge Device
  • Fog Computing
  • Firewall
  • Network Security
  • Security Architecture
  • Endpoint Device
  • Intelligent Edge
  • Empowered Edge
  • Computational Storage

Source: Edge Computing là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post