Định nghĩa Ethereum là gì?

EthereumEthereum. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ethereum – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ethereum là một nền tảng quản lý hợp đồng được tạo ra bởi Ethereum Foundation, một nhóm phi lợi nhuận của Thụy Sĩ. Nó sử dụng công nghệ kỹ thuật số sổ kế toán tài chính blockchain để tạo ra những hợp đồng mà các cuộc gọi nền tảng “hợp đồng thông minh” mà sử dụng blockchain để cung cấp một tĩnh và ghi sổ kế toán phù hợp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bằng cách cho phép các tuỳ biến của cryptocurrency an toàn, Ethereum giúp cung cấp nhiều hơn nữa linh hoạt hệ thống tài chính mà quản lý để đạt được mục tiêu minh bạch then chốt. Người dùng có thể dựa vào Ethereum tham gia hợp đồng nghề, hệ thống khách hàng trung thành, các loại cụ thể của giao dịch tài chính, và crowdsource hỗ trợ tài chính. Các văn bản nền tảng Ethereum nhiều loại khác nhau của các dự án đang được tiến hành tại trang web của mình. công trình Ethereum với các chương trình tạo ra các ngôn ngữ như C ++, Python và Java. Một nguồn mở phát triển có thể đoàn kết giúp để hỗ trợ việc sử dụng và thực hiện các Ethereum.

What is the Ethereum? – Definition

Ethereum is a contract management platform created by the Ethereum Foundation, a Swiss nonprofit group. It uses the digital financial ledger technology blockchain to create contracts that the foundation calls “smart contracts” that utilize blockchain to provide a static and consistent ledger record.

Understanding the Ethereum

By allowing the customization of secure cryptocurrency, Ethereum helps provide much more versatile financial systems that manage to achieve key transparency goals. Users can rely on Ethereum to craft contracts, customer loyalty systems, specific kinds of financial transactions, and crowdsource financial support. The Ethereum foundation documents many different kinds of projects underway at its website. Ethereum works with programs created in languages like C++, Python and Java. An open source developer can unity helps to support the use and implementation of Ethereum.

Thuật ngữ liên quan

  • Blockchain
  • Bitcoin (BTC)
  • Cryptocurrency
  • Java
  • Python
  • Dogecoin
  • Citrix Server
  • Application Virtualization
  • Clean Computing
  • Desktop Virtualization

Source: Ethereum là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post