Định nghĩa Frost là gì?

FrostSương giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Frost – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Frost là một ứng dụng miễn phí được phát triển và phân phối theo giấy phép GNU General Public License (GPL). Nó thường được dùng nặc danh để tải về các phần mềm, tài liệu, video và âm thanh từ những người dùng khác. Frost là một hệ thống nổi tiếng Freenet nhóm tin và chia sẻ file. Được thiết kế bởi Ian Clarke, Freenet là một phân lưu trữ dữ liệu phân tán đó là khả năng chống kiểm duyệt. Frost không còn liên kết với Freenet và bây giờ có một trang web dựa trên sự đóng góp để bù đắp các khoản đóng góp phát triển.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Frost là một hệ thống nổi tiếng Freenet nhóm tin và chia sẻ file. Được thiết kế bởi Ian Clarke, Freenet là một phân lưu trữ dữ liệu phân tán đó là khả năng chống kiểm duyệt. Frost không còn liên kết với Freenet và bây giờ có một trang web dựa trên sự đóng góp để bù đắp các khoản đóng góp phát triển.

What is the Frost? – Definition

Frost is a free application which is developed and distributed under the GNU General Public license (GPL). It is often used anonymously for downloading software, documents, video and audio from other users. Frost is a well-known Freenet newsgroup and file-sharing system. Designed by Ian Clarke, Freenet is a distributed decentralized data store that is resistant to censorship. Frost is no longer associated with Freenet and now has a website that relies on donations to compensate developer contributions.

Understanding the Frost

Frost is a well-known Freenet newsgroup and file-sharing system. Designed by Ian Clarke, Freenet is a distributed decentralized data store that is resistant to censorship. Frost is no longer associated with Freenet and now has a website that relies on donations to compensate developer contributions.

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • File Sharing
  • File Transfer Protocol (FTP)
  • Telnet (TN)
  • Remote File Sharing (RFS)
  • GNU
  • Freenet
  • GNU General Public License (GPL)
  • JavaStation
  • JXTA

Source: Frost là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,