Định nghĩa Geoblocking là gì?

GeoblockingGeoblocking. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Geoblocking – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Geoblocking là quá trình hạn chế người dùng truy cập vào internet dựa trên vị trí địa lý của họ. Nó thường được thực hiện bởi các công ty viễn thông, các trang web và các nhà cung cấp nội dung khác và chủ sở hữu trí tuệ, thường vì lợi ích của những hạn chế bản quyền. Cơ sở dữ liệu mà vạch ra vị trí vật lý địa chỉ IP thường được sử dụng để quản lý và thực thi geoblocks.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Geoblocking thường sử dụng mã hóa để bảo vệ nội dung chỉ dành cho các khu vực cụ thể. Trong suốt lịch sử của nó, việc thực hành đã phải đối mặt với một số thách thức. Một ví dụ đáng chú ý là trường hợp của một sinh viên người Đức, người đã cố gắng để mua nội dung geoblocked từ Sky TV trụ sở tại Anh vào đầu năm 1990, chỉ để bị từ chối do công ty. Các đại học sau đó đã nghiên cứu công cụ mã hóa độc quyền Sky TV, và phát triển Season7, một phần mềm giải mã mà cuối cùng cho phép người xem trên khắp châu Âu để truy cập nội dung Sky TV miễn phí.

What is the Geoblocking? – Definition

Geoblocking is the process of limiting user access to the internet based on their physical location. It is typically implemented by telecommunications companies, websites and other content providers and intellectual proprietors, often for the sake of copyright restrictions. Databases that map out IP addresses’ physical locations are often used to manage and enforce geoblocks.

Understanding the Geoblocking

Geoblocking often uses encryption in order to protect content that is intended only for specific regions. Throughout its history, the practice has faced a number of challenges. A notable example is the case of a German student who tried to purchase geoblocked content from UK-based Sky TV in the early 1990s, only to be denied by the company. The undergraduate then studied Sky TV’s proprietary encryption tool, and developed Season7, a piece of decryption software that ultimately allowed viewers all over Europe to access Sky TV’s content for free.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Rights Management (DRM)
  • Digital Rights
  • Encryption
  • Decryption
  • Intellectual Property (IP)
  • Clickjack Attack
  • Bookmark
  • Firefox
  • Microbrowser
  • Mosaic

Source: Geoblocking là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post