Định nghĩa Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act or GLBA) là gì?

Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act or GLBA)Gramm-Leach-Bliley (GLB Đạo luật hoặc GLBA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act or GLBA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLB Đạo luật hoặc GLBA) là pháp luật của Hoa Kỳ đã được ký thành luật vào ngày 12 Tháng 11 năm 1999 bởi cựu Tổng thống Bill Clinton. Đạo luật GLB yêu cầu tiết lộ đầy đủ các dữ liệu người tiêu dùng chia sẻ thực tiễn và đảm bảo sự riêng tư của dữ liệu người tiêu dùng của các tổ chức tài chính. Đạo luật GLB được chính thức gọi là Đạo luật Hiện đại hóa tài chính của năm 1999.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đạo luật GLB bãi bỏ quy định của Luật Ngân hàng năm 1933 (Glass-Steagall Act) mà hạn chế liên minh trong các ngành công nghiệp ngân hàng và chứng khoán. Bằng cách mở rộng các dịch vụ tài chính và tạo điều kiện cho đảng phái thị trường, Luật GLB giới thiệu sự đổi mới. giao dịch điện tử nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn và phát triển trong bước với sự phát triển nhanh chóng của-e commerce.The Luật GLB chủ yếu tập trung vào việc thắt chặt và mở rộng biện pháp bảo vệ dữ liệu riêng tư của người tiêu dùng và hạn chế. Đối với các chuyên gia CNTT, phương tiện này đảm bảo và bảo vệ thông tin tài chính bí mật với những truy cập trái phép.

What is the Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act or GLBA)? – Definition

The Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act or GLBA) is U.S. legislation that was signed into law on November 12, 1999 by former President Bill Clinton. The GLB Act requires the full disclosure of consumer data sharing practices and ensured consumer data privacy by financial institutions. The GLB Act is formally known as the Financial Modernization Act of 1999.

Understanding the Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act or GLBA)

The GLB Act repealed provisions of the Banking Act of 1933 (Glass-Steagall Act) that restricted alliances within the banking and securities industries. By broadening financial services and facilitating market affiliations, the GLB Act introduced innovation. Electronic transactions soon became the norm and evolved in step with the rapid development of e-commerce.The GLB Act primarily focused on tightening and expanding consumer data privacy safeguards and restrictions. For IT professionals, this means ensuring and securing confidential financial information from unauthorized access.

Thuật ngữ liên quan

  • Information Assurance (IA)
  • Information Security (IS)
  • Online Banking
  • Online Fraud Protection
  • Cybercrime
  • IT Risk Management
  • Data Management
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: Gramm-Leach-Bliley Act (GLB Act or GLBA) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post