Định nghĩa Heavyweight Thread là gì?

Heavyweight ThreadHeavyweight chủ đề. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Heavyweight Thread – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Heavyweight Thread? – Definition

Understanding the Heavyweight Thread

Thuật ngữ liên quan

  • Basic Combined Programming Language (BCPL)
  • Hyperthreading (HT)
  • Java
  • Platform
  • Operating System (OS)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: Heavyweight Thread là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post