Định nghĩa Hijackware là gì?

HijackwareHijackware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hijackware – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hijackware là một loại phần mềm độc hại gây nhiễm một trình duyệt Internet để quảng cáo hiển thị và / hoặc chuyển hướng người dùng đến các trang web độc hại hoặc spam. Hijackware mất kiểm soát các thiết lập của trình duyệt để chuyển hướng người dùng đến các trang web được viết theo mặc định vào mã của hijackware.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Hijackware? – Definition

Hijackware is a type of malicious software that infects an Internet browser in order to display advertising and/or redirect the user to malicious or spammy websites. Hijackware takes control of a browser’s settings to redirect the user to websites that are written by default into the hijackware’s code.

Understanding the Hijackware

Thuật ngữ liên quan

  • Malicious Software (Malware)
  • Browser Hijacker
  • Spyware
  • Ransomware
  • Adware
  • Virus
  • Worm
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: Hijackware là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post