Định nghĩa Hyperconverged Infrastructure là gì?

Hyperconverged InfrastructureHyperconverged cơ sở hạ tầng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hyperconverged Infrastructure – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cơ sở hạ tầng hyperconverged là một mô hình cơ sở hạ tầng mà sử dụng một kiến ​​trúc phần mềm tập trung và có tích hợp chặt chẽ với việc lưu trữ, mạng, máy tính và phần mềm ảo hóa và phần cứng nguồn lực. Một cơ sở hạ tầng siêu tụ cho phép quản lý tất cả các nguồn lực tích hợp từ một công cụ chung duy nhất. Một cơ sở hạ tầng siêu tụ là một sự cải tiến trên một cơ sở hạ tầng hội tụ, nơi mà các nhà cung cấp cung cấp một gói cấu hình của phần mềm và phần cứng như một đơn vị duy nhất. Đây là loại cơ sở hạ tầng giảm độ phức tạp và giúp quản lý đơn giản hóa các nguồn lực.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cơ sở hạ tầng hyperconverged là một trong đó tất cả các thành phần được tích hợp chặt chẽ như vậy mà họ không thể được chia nhỏ thành các thành phần riêng biệt. Nó là như vậy, hiệu quả sử dụng trong việc quản lý khối lượng công việc ảo. Đó là một môi trường điện toán đám mây giống như nơi các nguồn lực có thể được thu nhỏ mà không làm thỏa hiệp đến hiệu suất, độ tin cậy và tính sẵn sàng. Một số lợi ích của việc sử dụng một cơ sở hạ tầng siêu tụ là:

What is the Hyperconverged Infrastructure? – Definition

A hyperconverged infrastructure is an infrastructure model that utilizes a software-centric architecture and has a tight integration with the storage, networking, computing and virtualization software and hardware resources. A hyper-converged infrastructure enables the management of all the integrated resources from a single common toolset. A hyper-converged infrastructure is an improvement over a converged infrastructure, where the vendor provides a preconfigured bundle of software and hardware as a single unit. This type of infrastructure reduces complexity and helps simplify management of resources.

Understanding the Hyperconverged Infrastructure

A hyperconverged infrastructure is one in which all the components are tightly integrated such that they cannot be broken down into separate components. It is thus effectively used in managing virtual workloads. It is a cloud-like environment where the resources can be scaled without making compromises to performance, reliability and availability. Some of the benefits of using a hyper-converged infrastructure are:

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud Computing
  • Cloud
  • Network
  • Storage
  • IT Infrastructure
  • Convergence
  • Superconverged Cloud Infrastructure
  • Citrix Server
  • Application Virtualization
  • Clean Computing

Source: Hyperconverged Infrastructure là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post