Định nghĩa I Am Not A Medical Doctor (IANAMD) là gì?

I Am Not A Medical Doctor (IANAMD)I Am Not A Medical Doctor (IANAMD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ I Am Not A Medical Doctor (IANAMD) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cụm từ “Tôi không phải là một bác sĩ y khoa,” viết tắt IANAMD, là khá phổ biến trong máy tính và Internet chat tiếng lóng. Giống như nhiều loại khác của các chữ viết tắt, chương trình này được phát triển chủ yếu để giảm bớt gánh nặng gõ ra toàn bộ cụm từ trên bàn phím, màn hình cảm ứng hoặc bàn phím truyền thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phổ biến nhất, người dùng sẽ sử dụng tên viết tắt IANAMD như một sự từ bỏ trước khi đưa ra một số lời khuyên y tế tự nguyện. Ví dụ, người ta có thể nhìn thấy một cái gì đó giống như – “IANAMD, nhưng bạn thực sự nên được rằng kiểm tra.” IANAMD cũng tương tự như những người khác như IANAQP hoặc “Tôi không phải là một học viên đủ điều kiện.” và IANAL, viết tắt của “Tôi không phải là một luật sư.”

What is the I Am Not A Medical Doctor (IANAMD)? – Definition

The phrase “I am not a medical doctor,” abbreviated IANAMD, is fairly common in computer and Internet chat slang. Like many other types of abbreviations, this one was developed primarily to ease the burden of typing out the entire phrase on a keypad, a touchscreen or a traditional keyboard.

Understanding the I Am Not A Medical Doctor (IANAMD)

Most commonly, users will utilize the abbreviation IANAMD as a disclaimer before giving some piece of unsolicited medical advice. For example, one might see something like – “IANAMD, but you really ought to get that examined.” IANAMD is similar to others like IANAQP or “I am not a qualified practitioner.” and IANAL, an abbreviation for “I am not a lawyer.”

Thuật ngữ liên quan

  • I Am Not A Lawyer (IANAL)
  • I Am Not A Qualified Practitioner (IANAQP)
  • I Don’t Believe You (IDBY)
  • Chat
  • Chat Slang
  • Text Messaging
  • Acronym
  • Backronym
  • Contact List
  • Chat

Source: I Am Not A Medical Doctor (IANAMD) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post