Định nghĩa I.D. 10-T là gì?

I.D. 10-TTÔI. 10-T. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ I.D. 10-T – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the I.D. 10-T? – Definition

Understanding the I.D. 10-T

Thuật ngữ liên quan

  • Chat Slang
  • Help Desk
  • Computer Support
  • Live Support
  • Remote Diagnostics
  • Equipment Superior to Operator (ESO)
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper

Source: I.D. 10-T là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,