Định nghĩa Infected File là gì?

Infected FileFile bị nhiễm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Infected File – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Infected File? – Definition

Understanding the Infected File

Thuật ngữ liên quan

  • Virus
  • File-Infecting Virus
  • Trojan Horse
  • Worm
  • Anti-Virus Software
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: Infected File là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post