Định nghĩa Information Architect là gì?

Information ArchitectKiến trúc sư thông tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Information Architect – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Information Architect? – Definition

Understanding the Information Architect

Thuật ngữ liên quan

  • Information Architecture (IA)
  • Service-Oriented Architecture Networking (SOA Networking)
  • Digital Asset Management (DAM)
  • Cascading Style Sheet (CSS)
  • HTML5
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • Retrosourcing
  • Application Portfolio
  • Contact Manager

Source: Information Architect là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post