Định nghĩa Initial Coin Offering (ICO) là gì?

Initial Coin Offering (ICO)Ban đầu Coin chào (ICO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Initial Coin Offering (ICO) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một đồng xu chào ban đầu (ICO) trong thế giới của cryptocurrency định nghĩa một sự kiện mà theo đó một cộng đồng gây quỹ cho một dự án cryptocurrency mới. Nó giống như phiên bản cryptocurrency của một IPO mà không cần nhiều quy định và quá trình đi kèm với những nỗ lực tương tự trong thế giới tài chính quy định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một đề nghị đồng xu ban đầu, quá trình này bắt đầu với thiết kế. Startups có thể lưu hành giấy tờ trắng và các nguồn lực khác để hiển thị chi tiết tiềm năng đầu tư của dự án. Người sáng lập loại ra những gì số lượng giá trị ảo của tiền tệ sẽ được phát nhỏ giọt cho nhà đầu tư.

What is the Initial Coin Offering (ICO)? – Definition

An initial coin offering (ICO) in the world of cryptocurrency defines an event by which a community raises funds for a new cryptocurrency project. It is like the cryptocurrency version of an IPO without much of the regulation and process that accompanies similar efforts within the regulated financial world.

Understanding the Initial Coin Offering (ICO)

In an initial coin offering, the process starts with design. Startups may circulate white papers and other resources to show potential investors project details. Founders sort out what amount of a currency’s virtual value will be doled out to investors.

Thuật ngữ liên quan

  • Bitcoin (BTC)
  • Bitcoin Mining
  • Blockchain
  • Cryptocurrency
  • Cryptocurrency 2.0
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: Initial Coin Offering (ICO) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post