Định nghĩa Intelligence Amplification (IA) là gì?

Intelligence Amplification (IA)Intelligence Khuếch đại (IA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intelligence Amplification (IA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Intelligence khuếch đại (IA) là ý tưởng rằng công nghệ có thể trợ giúp để trí thông minh của con người, chứ không phải được sáng tác các công nghệ tạo ra một trí tuệ nhân tạo độc lập. hệ thống khuếch đại thông tin tình báo làm việc để tăng cường trí thông minh riêng của một con người, để cải thiện chức năng hoặc khả năng một con người ra quyết định trong một cách nào đó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ý tưởng về sự khuếch đại thông minh hoặc tình báo Augmented một phần phát sinh từ nỗi sợ hãi và lo ngại về trí tuệ nhân tạo như một toàn thể. Với trí tuệ nhân tạo phát triển và trở thành mạnh mẽ hơn, có tăng những lo ngại về công nghệ giả mạo ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trong một số cách tiêu cực.

What is the Intelligence Amplification (IA)? – Definition

Intelligence amplification (IA) is the idea that technologies can be assistive to human intelligence, rather than being composed of technologies that create an independent artificial intelligence. Intelligence amplification systems work to enhance a human’s own intelligence, to improve a human decision-maker’s function or capability in some way.

Understanding the Intelligence Amplification (IA)

The idea of intelligence amplification or augmented intelligence partially arises from fears and concerns about artificial intelligence as a whole. With artificial intelligence evolving and becoming more robust, there are increasing concerns about rogue technologies impacting human life in some negative way.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Artificial Neural Network (ANN)
  • Strong Artificial Intelligence (Strong AI)
  • Weak Artificial Intelligence (Weak AI)
  • Human Augmentation
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System

Source: Intelligence Amplification (IA) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post