Định nghĩa Intelligent Virtual Assistant là gì?

Intelligent Virtual AssistantIntelligent Trợ lý ảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intelligent Virtual Assistant – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một trợ lý ảo thông minh là một thực thể kế trú tại phần mềm giao diện với con người theo một cách của con người. Công nghệ này kết hợp các yếu tố của phản ứng tương tác giọng nói và các dự án nhân tạo thông minh hiện đại khác để cung cấp đầy đủ-fledged “bản sắc ảo” mà ngược lại với người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số trong những trợ lý ảo nổi tiếng thông minh là Siri của Apple và Microsoft Cortana, được cung cấp với hệ điều hành của các công ty và các nền tảng di động. Tuy nhiên, không chịu thua kém, công ty ngôn ngữ tự nhiên Nuance cũng đã sản xuất phụ tá của riêng minh ảo tên là Nina, hiện đang được quảng cáo là một giải pháp dịch vụ khách hàng.

What is the Intelligent Virtual Assistant? – Definition

An intelligent virtual assistant is an engineered entity residing in software that interfaces with humans in a human way. This technology incorporates elements of interactive voice response and other modern artificial intelligence projects to deliver full-fledged “virtual identities” that converse with users.

Understanding the Intelligent Virtual Assistant

Some of the most famous intelligent virtual assistants are Apple’s Siri and Microsoft’s Cortana, which are delivered with these companies’ operating systems and mobile platforms. However, not to be outdone, natural language company Nuance has also produced its own intelligent virtual assistant named Nina, which is being promoted as a customer service solution.

Thuật ngữ liên quan

  • Siri
  • Interactive Voice Response (IVR)
  • Artificial Intelligence (AI)
  • IBM Watson Supercomputer
  • Personal Digital Assistant (PDA)
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System
  • Pervasive Computing

Source: Intelligent Virtual Assistant là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post