Định nghĩa Interactive Marketing là gì?

Interactive MarketingTiếp thị tương tác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Interactive Marketing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tiếp thị tương tác là một loại hình tiếp thị đó là nhiều hơn một kênh hai chiều của thông tin liên lạc hơn một chiều phương pháp giao dịch truyền thống. Phải mất nhiều hình thức, nhưng tất cả chúng đều dựa trên ý tưởng rằng có nhiều hơn một mối quan hệ trực tiếp giữa người mua và người bán.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số chuyên gia mô tả tiếp thị tương tác như một cái gì đó là “sự kiện-driven” – nơi có một cuộc trò chuyện hoặc một kết nối thực hiện để bán sản phẩm. Những loại tương tác có thể xảy ra qua truyền thông xã hội, thông qua email hoặc qua đặc biệt là cổng thông tin thương mại điện tử.

What is the Interactive Marketing? – Definition

Interactive marketing is a type of marketing that is more of a two-way channel of communication than the traditional one-way transactional method. It takes various forms, but all of them are based on the idea that there is more of a direct relationship between the buyer and the seller.

Understanding the Interactive Marketing

Some experts describe interactive marketing as something that is “event-driven” – where there is a conversation or a connection made in order to sell products. These types of interactions can take place over social media, through email or through particular e-commerce portals.

Thuật ngữ liên quan

  • Marketing Automation
  • Email Marketing
  • Conversion Marketing
  • Customer Analytics
  • Interactive Advertising
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: Interactive Marketing là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post