Định nghĩa Internet of Overwhelming Things (IoOT) là gì?

Internet of Overwhelming Things (IoOT)Internet of Things Áp đảo (IoOT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet of Overwhelming Things (IoOT) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Internet of Overwhelming Things (IoOT)? – Definition

Understanding the Internet of Overwhelming Things (IoOT)

Thuật ngữ liên quan

  • Internet of Things (IoT)
  • Smart Grid
  • Smart Refrigerator
  • Toaster
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack
  • Conficker
  • Dropper
  • Expansion Bus
  • Backronym

Source: Internet of Overwhelming Things (IoOT) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post