Định nghĩa John McCarthy là gì?

John McCarthyJohn McCarthy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ John McCarthy – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

John McCarthy là một máy tính và khoa học nhận thức đáng chú ý nhất vì những đóng góp to lớn của ông trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nơi ông được coi là một trong những người sáng lập. Ông cũng đặt ra thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” và phát triển Lisp, một trong những ngôn ngữ lập trình đầu tiên, được ưa chuộng để sử dụng trong nghiên cứu AI. Ông đã nhận được giải thưởng Turing vì những đóng góp của mình trong AI, giải Kyoto và Huân chương Quốc gia Hoa Kỳ Khoa học, trong số nhiều danh hiệu và giải thưởng khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

John McCarthy đã được khoa học máy tính sinh ra tại Boston, Massachusetts vào năm 1927. Ông tốt nghiệp hai năm đầu trung học và sau đó sau đó đã được chấp nhận tại Viện Công nghệ California vào năm 1944, nơi nhận được bằng cử nhân toán học vào năm 1948. Nó đã ở đây rằng ông thấy mình nguồn cảm hứng cho những nỗ lực tương lai của mình, khi ông tham dự một bài giảng của John von Neumann. Năm 1951, ông nhận bằng tiến sĩ về toán học từ Đại học Princeton. Sau đó, ông trở thành một trợ lý giáo sư tại Dartmouth vào năm 1955 và một MIT Research Fellow năm sau. Năm 1962, McCarthy cuối cùng đã trở thành một giáo sư đầy đủ tại Đại học Stanford, nơi ông ở lại cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2000. Ông qua đời vào ngày 24 tháng 10 2011.

What is the John McCarthy? – Definition

John McCarthy was a computer and cognitive scientist most notable for his great contributions in the field of artificial intelligence, where he is considered as one of the founders. He also coined the term “artificial intelligence” and developed Lisp, one of the earliest programming languages, which is favored for use in AI research. He received the Turing Award for his contributions in AI, the Kyoto Prize and the United States National Medal of Science, among many other honors and accolades.

Understanding the John McCarthy

John McCarthy was computer scientist born in Boston, Massachusetts in 1927. He graduated two years early from high school and then was subsequently accepted at the California Institute of Technology in 1944 where received his BS in mathematics in 1948. It was here that he found his inspiration for his future endeavors, when he attended a lecture by John von Neumann. In 1951, he received his PhD in mathematics from Princeton University. He then became an assistant professor at Dartmouth in 1955 and an MIT Research Fellow the following year. In 1962, McCarthy finally became a full professor at Stanford University where he stayed until his retirement in 2000. He passed away on October 24, 2011.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence (AI)
  • Distributed Artificial Intelligence (DAI)
  • Cloud Computing
  • Time-Sharing
  • Lisp
  • John von Neumann
  • Ubuntu Certified Professional
  • Linus Torvalds
  • Technical Writer
  • Grace Hopper

Source: John McCarthy là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post