Định nghĩa JSON-LD là gì?

JSON-LDJSON-LD. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ JSON-LD – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

JavaScript Object Notation – Liên kết dữ liệu hay JSON-LD là một phần mở rộng của tài nguyên JavaScript Object Notation nhằm giúp mạng thông tin để liên kết dữ liệu có được. JSON-LD cho phép dữ liệu được tổ chức theo quan niệm truyền thống JSON. JSON-LD là một RDF tiêu chuẩn làm việc nhóm và một khái niệm Web ngữ nghĩa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vai trò quan trọng của JSON-LD được phép bộ thông tin nối mạng để vượt qua hệ thống cặp lệnh đó là truyền thống trước khi dữ liệu liên quan đóng một vai trò. Bằng cách cho phép các mạng thông tin để tích lũy dữ liệu liên kết bổ sung từ các siêu liên kết, tăng cường JSON-LD những gì người dùng có thể làm trong bộ sưu tập dữ liệu, mà không thực thi rất nhiều cú pháp độc quyền hoặc buộc các nhà phát triển sang một định dạng cụ thể.

What is the JSON-LD? – Definition

JavaScript Object Notation – Linked Data or JSON-LD is an extension of the JavaScript Object Notation resource aimed at helping information networks to acquire links data. JSON-LD allows for data to be organized according to the traditional JSON concept. JSON-LD is an RDF working group standard and a semantic Web concept.

Understanding the JSON-LD

The essential role of JSON-LD is allowing networked information sets to move beyond the ordered pair system that was conventional before linked data played a role. By allowing these information networks to accumulate additional link data from hyperlinks, JSON-LD enhances what users are able to do in data collection, without enforcing a lot of proprietary syntax or forcing developers into a particular format.

Thuật ngữ liên quan

  • JavaScript Object Notation (JSON)
  • Resource Description Framework (RDF)
  • Semantics
  • Syntax
  • XML Schema
  • Social Software
  • Bonanza
  • Linkbait
  • Web Service
  • HTML5

Source: JSON-LD là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,