Định nghĩa Kali Linux là gì?

Kali LinuxKali Linux. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kali Linux – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kali Linux là một bản phân phối Linux mà chuyên cho an ninh mạng. Nó là một sản phẩm mã nguồn mở có liên quan đến rất nhiều tùy biến để thử nghiệm thâm nhập, giúp các công ty hiểu lỗ hổng của họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kali Linux dựa trên bản phát hành Debian Linux, và chạy trên một phổ rộng của thiết bị. mã nguồn mở của nó xây dựng phương tiện mà nó là miễn phí và hợp pháp để sử dụng trong một loạt các tình huống doanh nghiệp.

What is the Kali Linux? – Definition

Kali Linux is a Linux distribution that is specialized for cybersecurity. It is an open-source product that involves a lot of customization for penetration testing, which helps companies to understand their vulnerabilities.

Understanding the Kali Linux

Kali Linux is based on the Debian Linux distribution, and runs on a wide spectrum of devices. Its open-source build means that it is free and legal to use in a wide range of enterprise scenarios.

Thuật ngữ liên quan

  • Linux
  • Linux Kernel
  • Penetration Testing (Pen-Testing)
  • Penetration Testing Tool
  • Debian GNU/Linux
  • Cybersecurity
  • Data Forensics
  • IT Risk Management
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: Kali Linux là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,