Định nghĩa Low-Code/No-Code Development (LCNC Development) là gì?

Low-Code/No-Code Development (LCNC Development)Low-Code / Không-Code Phát triển (Development LCNC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Low-Code/No-Code Development (LCNC Development) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Low-code / no-code (LCNC) phát triển đề cập đến một môi trường nơi mà các ứng dụng kéo-và-thả hình ảnh hoặc các công cụ tương tự cho phép các cá nhân và các đội đến các ứng dụng chương trình mà không có nhiều tuyến tính mã hóa. Những loại hệ thống giúp thế giới CNTT để đối phó với tình trạng thiếu các nhà phát triển có tay nghề và sắp xếp sự xuất hiện của các ứng dụng mới và giao diện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ví dụ, một cách truyền thống của việc tạo ra một ứng dụng điện thoại thông minh liên quan đến một chuyên gia đang engineer viết tay nghề cao. Với môi trường mã thấp / không-mã, hãng phim ảo làm cho nó dễ dàng hơn cho các lập trình viên ít tay nghề cao để chỉ cần chọn biểu tượng hình ảnh và các thành phần của một ứng dụng và thả chúng vào mô hình. Giống như một số hãng cho các ngôn ngữ hướng đối tượng như Microsoft Visual Basic, môi trường phòng thu giảm bớt rất nhiều các yêu cầu line-by-line mã hóa bằng cách cung cấp một loại triết lý thiết kế plug-and-play.

What is the Low-Code/No-Code Development (LCNC Development)? – Definition

Low-code/no-code (LCNC) development refers to an environment where visual drag-and-drop applications or similar tools allow individuals and teams to program applications without a lot of linear coding. These types of systems help the IT world to deal with a lack of skilled developers and streamline the emergence of new applications and interfaces.

Understanding the Low-Code/No-Code Development (LCNC Development)

For example, a traditional way of creating a smartphone application involved a skilled professional engineer writing code. With low-code/no-code environments, virtual studios make it easier for less skilled programmers to simply choose visual icons and components of an application and drop them into the model. Like some studios for object-oriented languages like Microsoft Visual Basic, the studio environment alleviates a lot of the line-by-line coding requirements by offering a type of plug-and-play design philosophy.

Thuật ngữ liên quan

  • Code
  • Code Crash
  • Code Analyzer
  • Code Bloat
  • Code Coverage
  • Visual Basic (VB)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: Low-Code/No-Code Development (LCNC Development) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post