Định nghĩa Margaret Hamilton là gì?

Margaret HamiltonMargaret Hamilton. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Margaret Hamilton – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Margaret Hamilton là một nhà khoa học đang làm thuê tại NASA trong những năm 1960 và vào năm 1970 trước khi trở thành Giám đốc điều hành của công ty của riêng mình. Cô được coi là người phát triển khái niệm “công nghệ phần mềm”, mà nâng lên ngành công nghiệp phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hamilton đã làm việc trên một số công nghệ đằng sau các sứ mệnh không gian Apollo, và đóng góp cho các dự án quân sự và công nghệ quốc gia lớn khác. Cô đã được trao Huân chương Tự do của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tháng năm 2016 cho công việc của mình góp phần vào công nghệ sử dụng cho nhiệm vụ Apollo mặt trăng của NASA.

What is the Margaret Hamilton? – Definition

Margaret Hamilton is a scientist who was employed at NASA during the 1960s and into the 1970s before becoming CEO of her own company. She is credited with developing the term “software engineering,” which elevated the software industry.

Understanding the Margaret Hamilton

Hamilton worked on some of the technology behind the Apollo space missions, and contributed to other major national military and technology projects. She was awarded the Presidential Medal of Freedom by U.S. President Barack Obama in November of 2016 for her work contributing to technology used for NASA’s Apollo Moon missions.

Thuật ngữ liên quan

  • Software Architect
  • Computer Engineering
  • Software Engineer
  • Software Engineering
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: Margaret Hamilton là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post