Định nghĩa Marketing Performance Management (MPM) là gì?

Marketing Performance Management (MPM)Quản lý hiệu quả tiếp thị (MPM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Marketing Performance Management (MPM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Marketing Performance Management (MPM)? – Definition

Understanding the Marketing Performance Management (MPM)

Thuật ngữ liên quan

  • Conversion Marketing
  • Email Marketing
  • Customer Analytics
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Business Intelligence (BI)
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability

Source: Marketing Performance Management (MPM) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post