Định nghĩa Memory-Resident Malware là gì?

Memory-Resident MalwareBộ nhớ thường trú Malware. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Memory-Resident Malware – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Phần mềm độc hại bộ nhớ thường trú là một loại phần mềm độc hại mà chèn mình thành một máy tính hoặc thiết bị một cách đặc biệt, tải chương trình riêng của mình vào bộ nhớ vĩnh viễn. Điều này gây ra những vấn đề duy nhất cho hệ thống an ninh và các chuyên gia đang cố gắng để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống và công cụ bảo mật của nó.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một vấn đề là phần mềm độc hại bộ nhớ thường trú thường không để lại dấu vết trên một đĩa theo cách mà chương trình không cư trú làm. Các truyền dữ liệu liên quan đến các cuộc tấn công phần mềm độc hại không cư trú là rõ ràng hơn và dễ dàng hơn để phát hiện, bởi vì các dữ liệu pháp y bỏ lại phía sau trong các hoạt động. Bởi vì bộ nhớ thường trú phần mềm độc hại không để lại những dấu hiệu, họ là khó khăn hơn để làm sạch.

What is the Memory-Resident Malware? – Definition

Memory-resident malware is a type of malware that inserts itself into a computer or device in a particular way, loading its own program into permanent memory. This causes unique problems for security systems and professionals trying to maintain the integrity of a system and its security tools.

Understanding the Memory-Resident Malware

One problem is that memory-resident malware typically does not leave traces on a disk in the way that non-resident programs do. The data transfers related to non-resident malware attacks are clearer and easier to detect, because of the forensic data left behind during operations. Because memory-resident malware do not leave these telltale signs, they are harder to clean.

Thuật ngữ liên quan

  • Random Access Memory (RAM)
  • Anti-Malware
  • Virus
  • Resident Virus
  • Digital Forensics
  • Disk Image
  • Polymorphic Malware
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat

Source: Memory-Resident Malware là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post