Định nghĩa Mobile Robotics là gì?

Mobile RoboticsĐiện thoại di động Robotics. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile Robotics – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Robot di động là ngành công nghiệp liên quan đến việc tạo ra robot di động, đó là robot có thể di chuyển xung quanh trong một môi trường vật lý. robot di động thường được điều khiển bởi phần mềm và sử dụng cảm biến và các thiết bị khác để xác định môi trường xung quanh. robot di động kết hợp các tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo với robot vật lý, cho phép họ để di chuyển xung quanh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có hai loại robot di động tự trị và phi tự trị robot di động. robot di động tự trị có thể khám phá môi trường xung quanh mà không hướng dẫn bên ngoài, trong khi robot hướng dẫn sử dụng một số loại hệ thống dẫn đường để di chuyển. robot bán văn phòng phẩm khác có một phạm vi nhỏ của phong trào.

What is the Mobile Robotics? – Definition

Mobile robotics is the industry related to creating mobile robots, which are robots that can move around in a physical environment. Mobile robots are generally controlled by software and use sensors and other gear to identify their surroundings. Mobile robots combine the progress in artificial intelligence with physical robotics, which allows them to navigate their surroundings.

Understanding the Mobile Robotics

Two types of mobile robotics are autonomous and non-autonomous mobile robots. Autonomous mobile robots can explore their environment without external guidance, while guided robots use some type of guidance system to move. Other semi-stationary robots have a small range of movement.

Thuật ngữ liên quan

  • Storage Robot
  • Robotics
  • Data Robot (Drobo)
  • Wearable Robot
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: Mobile Robotics là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post