Định nghĩa Mobile Television (Mobile TV) là gì?

Mobile Television (Mobile TV)Truyền hình di động (Mobile TV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile Television (Mobile TV) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Mobile Television (Mobile TV)? – Definition

Understanding the Mobile Television (Mobile TV)

Thuật ngữ liên quan

  • Communications Satellite
  • Mobile Application (Mobile App)
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Digital Goods
  • Cuckoo Egg
  • Computer Imaging
  • Combo Drive
  • Burn
  • White Book
  • ISO Image

Source: Mobile Television (Mobile TV) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post