Định nghĩa Modular Phone là gì?

Modular PhoneĐiện thoại Modular. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Modular Phone – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Modular Phone? – Definition

Understanding the Modular Phone

Thuật ngữ liên quan

  • Google
  • DARPANET
  • Smartphone
  • Hot Plugging
  • Battery
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser
  • CardBus
  • Contact List

Source: Modular Phone là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post