Định nghĩa Mouse Potato là gì?

Mouse PotatoChuột khoai tây. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mouse Potato – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chuột khoai tây là một thuật ngữ cho những người dành rất nhiều thời gian giải trí hoặc thời gian tùy ý ngồi trước một màn hình kết nối với Internet. Nó là một hiện đại về thời hạn “ghế khoai tây,” cũ dùng để chỉ những người dành nhiều thời gian ở phía trước TV.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các chuyên gia chỉ ra rằng thuật ngữ “chiếc ghế khoai tây” và “khoai chuột” có liên quan đến một cuộc đấu tranh bao quát giữa các nhà cung cấp truyền hình rằng truyền hình sử dụng mạng, và những người sử dụng các nền tảng trực tuyến. Một trong những khác biệt lớn nhất giữa hai là mô hình cung cấp trực tuyến nhiều hơn nữa cơ hội để giao tiếp hai chiều, tương tác và sự tham gia của khán giả. Ngược lại, truyền hình, trong đó phát triển nhiều thập kỷ trước đó, chỉ đơn giản là một phương tiện truyền thụ động. Hiện nay ngành này đang chứng kiến ​​các mô hình trực tuyến và truyền hình hội tụ theo những cách mới và thú vị, nơi mà các chương trình truyền hình của tương lai có thể sẽ được mua qua Internet, sau đó theo dõi trong một trình duyệt web. Sự phát triển của TV thông minh cũng đang thay đổi các trò chơi về cách người tiêu dùng sẽ được dán nhãn, và làm thế nào họ sẽ chọn để dành nhiều thời gian của họ nhận được chương trình phát sóng.

What is the Mouse Potato? – Definition

Mouse potato is a term for someone who spends a lot of leisure time or discretionary time sitting in front of a screen connected to the Internet. It is a modern take on the older term “couch potato,” that refers to someone who spends a lot of time in front of a television.

Understanding the Mouse Potato

Experts point out that the terms “couch potato” and “mouse potato” are related to an overarching struggle between broadcast providers that use network television, and those that use online platforms. One of the biggest differences between the two is that the online model offers much more opportunity for two-way communication, interactivity and audience involvement. By contrast, television, which evolved decades earlier, is simply a passive medium. The industry is now seeing the online and television models converge in new and interesting ways, where the television programming of the future may end up being purchased over the Internet, then watched in a web browser. The evolution of smart TVs is also changing the game on how consumers would be labeled, and how they would choose to spend their time receiving broadcasted programming.

Thuật ngữ liên quan

  • Word Of Mouse
  • Smart Television (Smart TV)
  • Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG)
  • Video Streaming
  • Web Browser
  • Web Service
  • Bookmark
  • Firefox
  • Private Browsing
  • Lightweight Browser

Source: Mouse Potato là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post