Định nghĩa Nastygram là gì?

NastygramNastygram. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Nastygram – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một “nastygram” là một email hoặc thông tin liên lạc khác mà là thù địch, đe dọa hoặc độc hại. Thuật ngữ này có thể được áp dụng cho bất kỳ phương tiện truyền thông, nhưng trong thời đại kỹ thuật số, nó được áp dụng phổ biến sang các định dạng như email, chat hoặc tin nhắn SMS điện thoại di động nhắn tin.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuật ngữ “nastygram” chỉ đơn giản đề cập đến cái gì đó được viết với một ý định thù địch. Nastygrams thường thô tục và hạ thấp phẩm giá cho người nhận. Họ có thể bao gồm các mối đe dọa tử vong hoặc đe dọa bạo lực, hoặc họ có thể bao gồm ngôn ngữ mà nước mắt một người nào đó xuống hoặc các cuộc tấn công nhằm sợ hãi. Tuy nhiên, bất kỳ loại thông điệp mà là công khai tiêu cực và cảm xúc lần lượt có thể được coi là một nastygram.

What is the Nastygram? – Definition

A “nastygram” is an email or other communication that is hostile, threatening or malicious. This term can be applied to any medium of communication, but in the digital era, it is commonly applied to formats like email, chatting or mobile SMS texting.

Understanding the Nastygram

The term “nastygram” simply refers to something that is written with a hostile intent. Nastygrams are often vulgar and demeaning to the recipient. They may include death threats or threats of violence, or they may include language that tears someone down or attacks intended to scare. However, any kind of message that is overtly negative and emotional in turn could be considered a nastygram.

Thuật ngữ liên quan

  • Email Thread
  • Text Messaging
  • Short Message Service (SMS)
  • Chat
  • Chat Slang
  • GamerGate
  • Email Thread
  • Event-Triggered Email
  • Viral Marketing
  • Anti-Spam

Source: Nastygram là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post