Định nghĩa Next-Generation Telematics Protocol (NGTP) là gì?

Next-Generation Telematics Protocol (NGTP)Next-Generation Viễn thông Protocol (NGTP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Next-Generation Telematics Protocol (NGTP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các thế hệ tiếp theo bưu chính viễn thông Protocol (NGTP) là một giao thức viễn thông được sử dụng trong xe ô tô để cung cấp khả năng kết nối và tích hợp dịch vụ cho tài xế và hành khách cũng như để xe. Nó không phải là phụ thuộc vào một công nghệ cụ thể và giúp trong việc cung cấp các dịch vụ mở rộng và linh hoạt. Ban đầu nó được phát triển bởi một nỗ lực kết hợp của BMW và viễn thông cung cấp dịch vụ Connexis và WirelessCar, và bây giờ được chấp nhận rộng rãi như là một tiêu chuẩn của nhiều nhà sản xuất ô tô. NGTP có một kiến ​​trúc mã nguồn mở và là công nghệ trung lập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

NGTP là một framework mã nguồn mở cho phép giao over-the-air của dữ liệu và các dịch vụ tích hợp một loạt các phương tiện kết nối. Nó giúp trong việc thực hiện một cách tiếp cận viễn thông trong xe nâng cao. Nó cũng trình bày một giao diện thống nhất tiêu chuẩn cho việc cung cấp dịch vụ viễn thông end-to-end. Tầm nhìn đằng sau sự phát triển của NGTP là cung cấp một cơ sở hạ tầng linh hoạt và khả năng mở rộng có thể được chấp nhận bởi tất cả các nhà sản xuất xe và các nhà cung cấp Telematic.

What is the Next-Generation Telematics Protocol (NGTP)? – Definition

The Next-Generation Telematics Protocol (NGTP) is a telematics protocol that is used in automobiles to provide connectivity and integrated services to drivers and passengers as well as to vehicles. It is not dependent upon a particular technology and helps in offering scalable and flexible services. It was initially developed by a combined effort of BMW and telematics service providers Connexis and WirelessCar, and is now widely adopted as a standard by many automotive manufacturers. NGTP has an open-source architecture and is technology neutral.

Understanding the Next-Generation Telematics Protocol (NGTP)

NGTP is an open-source framework that allows over-the-air delivery of integrated data and services to a range of connected vehicles. It helps in the implementation of an enhanced in-vehicle telematics approach. It also presents a standard uniform interface for delivering end-to-end telematics services. The vision behind the development of NGTP is to provide a flexible and scalable infrastructure that can be adopted by all vehicle manufacturers and telematic providers.

Thuật ngữ liên quan

  • Telematics
  • Protocol
  • Hybrid Electric Vehicle (HEV)
  • Wireless
  • In-Vehicle Infotainment (IVI)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: Next-Generation Telematics Protocol (NGTP) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post