Định nghĩa Onboard Intelligence là gì?

Onboard IntelligenceOnboard Intelligence. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Onboard Intelligence – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Onboard thông minh là một thuật ngữ dùng để chỉ trí tuệ nhân tạo đó là xây dựng thành một thiết kế thiết bị, chứ không phải bên ngoài đến công nghệ từ xa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các loạt các ưu điểm và nhược điểm của trí thông minh trên máy bay là một ví dụ tốt về những thách thức và các vấn đề mà các nhà thiết kế và kỹ sư phải đối mặt trong không gian nhân tạo thông minh. Rõ ràng, thông minh tích hợp có hiệu quả trong đó các thiết bị không cần phải tìm kiếm thông tin tình báo bên ngoài từ nơi khác.

What is the Onboard Intelligence? – Definition

Onboard intelligence is a term used to refer to artificial intelligence that’s built into a device design, rather than outsourced to remote technology.

Understanding the Onboard Intelligence

The broad spectrum of advantages and disadvantages of onboard intelligence is a good example of the challenges and issues that designers and engineers face in the artificial intelligence space. Obviously, onboard intelligence has efficiencies in that the device doesn’t need to seek outsourced intelligence from elsewhere.

Thuật ngữ liên quan

  • Artificial Intelligence Engineer
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Artificial Intelligence of Things (AIoT)
  • Artificial Intelligence Robot (AIBO)
  • Strong Artificial Intelligence (Strong AI)
  • Distributed Artificial Intelligence (DAI)
  • On-Board Diagnostics (OBD)
  • Internal Modem
  • Edge Computing
  • Computational Linguistics

Source: Onboard Intelligence là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post