Định nghĩa Open Data Platform (ODP) là gì?

Open Data Platform (ODP)Nền tảng dữ liệu mở (ODP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Open Data Platform (ODP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nền tảng dữ liệu mở (ODP) là một sáng kiến ​​ngành công nghiệp CNTT cung cấp một tập hợp chung các công cụ và công nghệ cho nền tảng Apache Hadoop.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Open Nền tảng dữ liệu được thiết kế chủ yếu để giúp các nhà phát triển dữ liệu lớn trong việc tạo ra Hadoop-powered ứng dụng dữ liệu lớn trên một nền tảng chung. Nó cung cấp các nhà phát triển dữ liệu lớn một mô hình cơ sở để xây dựng các ứng dụng và dịch vụ có thể được tương thích trên nền tảng khác nhau. ODP cũng cung cấp các nhà phát triển dữ liệu lớn có thể tiếp cận kiến ​​trúc tham khảo và một tập quán của tài liệu để giảm bớt sự phát triển và quá trình hội nhập.

What is the Open Data Platform (ODP)? – Definition

The Open Data Platform (ODP) is an IT industry initiative that provides a common set of tools and technologies for the Apache Hadoop platform.

Understanding the Open Data Platform (ODP)

The Open Data Platform is primarily designed to help big data developers in creating Hadoop-powered big data applications on a common platform. It provides big data developers a baseline model to build applications and services that can be interoperable on different platforms. The ODP also provides big data developers with access to reference architectures and a consistent set of documentation to ease the development and integration process.

Thuật ngữ liên quan

  • Big Data Management
  • Big Data Architecture
  • Big Data Platform
  • Big Data Analytics
  • Apache Hadoop
  • Stereoscopic Imaging
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: Open Data Platform (ODP) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post