Định nghĩa Operation BugDrop là gì?

Operation BugDropHoạt động BugDrop. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Operation BugDrop – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hoạt động BugDrop là một loại chương trình phần mềm độc hại có thể nghe lén người dùng bằng cách truy cập linh kiện máy tính và ghi lại âm thanh hoặc video. Hoạt động BugDrop cũng có thể chụp ảnh màn hình, hoặc lẻn nhìn vào văn bản thông qua truy cập từ xa.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngày hoạt động BugDrop sao đến năm 2016, khi một công ty gọi là CyberX tìm thấy loại hình này hoạt động phần mềm độc hại hoạt động tại Ukraine.

What is the Operation BugDrop? – Definition

Operation BugDrop is a type of malware program can eavesdrop on users by accessing computer components and recording audio or video. Operation BugDrop can also take screenshots, or sneak a look at documents through remote access.

Understanding the Operation BugDrop

Operation BugDrop dates back to 2016, when a firm called CyberX found this type of malware operation active in the Ukraine.

Thuật ngữ liên quan

  • Spyware
  • Malicious Software (Malware)
  • Hacker
  • Cyberattack
  • Webcam
  • Remote Access
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: Operation BugDrop là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post