Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Payment Slip
Tiếng Việt Tờ Khai Nộp Tiền
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Payment Slip là gì?

Phiếu thanh toán là 1 công cụ thanh toán có ghi rõ số tiền, thời hạn sử dụng không ghi rõ tên và địa chỉ của chủ thể thanh toán do Ngân hàng Việt Nam phát hành.

 

 

  • Payment Slip là Tờ Khai Nộp Tiền.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Payment Slip nghĩa là Tờ Khai Nộp Tiền.

Một phiếu thanh toán được sử dụng để lập hóa đơn hiệu quả cho các giao dịch kinh doanh trong nước. Khoản thanh toán được gửi trực tiếp vào tài khoản và khách hàng sau đó được thông báo.

 

Definition: Payment slip is a payment instrument which clearly states the amount and expiry date without specifying the name and address of the payer issued by the Bank of Vietnam.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Payment slip

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Payment Slip

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Payment Slip là gì? (hay Tờ Khai Nộp Tiền nghĩa là gì?) Định nghĩa Payment Slip là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Payment Slip / Tờ Khai Nộp Tiền. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (114 bình chọn)