Định nghĩa Point-to-Point Wireless Bridge là gì?

Point-to-Point Wireless BridgePoint-to-Point Wireless Bridge. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Point-to-Point Wireless Bridge – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Point-to-Point Wireless Bridge? – Definition

Understanding the Point-to-Point Wireless Bridge

Thuật ngữ liên quan

  • Wireless Bridge
  • Bridge
  • Wireless Communications
  • Wireless Access Point (WAP)
  • Bridging
  • Local Area Network (LAN)
  • Wi-Fi Enabled
  • Bridge Router
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: Point-to-Point Wireless Bridge là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post