Định nghĩa Proximity Marketing là gì?

Proximity MarketingTiệm cận thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Proximity Marketing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tiệm cận thị là việc thực hành tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ dựa trên vị trí thực tế của khách hàng. thực hành này dựa trên những thứ như tam giác điện thoại di động và công nghệ GPS, và việc sử dụng các thành phần mạng có thể kết nối với điện thoại thông minh của người dùng, đó là một trong những cách phổ biến nhất mà các doanh nghiệp theo dõi người tiêu dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tiệm cận thị có thể cực kỳ hữu ích cho các doanh nghiệp. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất và tốt nhất là khi các doanh nghiệp sử dụng tiếp thị gần gũi với quảng cáo mục tiêu cho các khách hàng có thể chất gần một sản phẩm. Hãy tưởng tượng đi bộ đến một màn hình cửa hàng lớn và nổi bật, và có một phiếu giảm giá cho những mặt hàng bật lên trên một màn hình điện thoại thông minh. Đây là một trong những ứng dụng đơn giản nhất của tiếp thị gần gũi và kinh doanh. Điều quan trọng cần lưu ý là một số người tiêu dùng tìm thấy quá trình tiếp thị gần là đáng sợ hoặc xâm nhập, đó là lý do tại sao các doanh nghiệp cần phải di chuyển về phía trước một cách thận trọng. Đây cũng là một lý do tại sao gần marketing vẫn chưa phổ biến trong xã hội chúng ta – một phần vì, nếu được trình bày với một tùy chọn để tham gia vào các chương trình tiếp thị khoảng cách, nhiều người sử dụng có thể giảm. Giống như các loại khác của tiếp thị kỹ thuật số, tiệm cận thị đã diễn ra trong bối cảnh của một thế giới kỹ thuật số đầy nơi người dùng thấy mình với phạm vi chú ý hạn chế và có thể chọn để tập trung các hoạt động kỹ thuật số của họ theo những cách khác nhau.

What is the Proximity Marketing? – Definition

Proximity marketing is the practice of marketing goods or services based on a customer’s actual physical location. This practice relies on things like cell phone triangulation and GPS technologies, and the use of network components that can connect with a user’s smartphone, which is one of the most common ways that businesses track consumers.

Understanding the Proximity Marketing

Proximity marketing can be extremely useful to businesses. One of the clearest and best examples is when firms use proximity marketing to target advertisements to customers who are physically close to a product. Imagine walking up to a large and prominent store display, and having a coupon for those items pop up on a smartphone screen. This is one of the most straightforward uses of proximity marketing and business. It is important to note that some consumers find the proximity marketing process to be creepy or intrusive, which is why businesses need to move forward with caution. It is also one reason why proximity marketing is not yet pervasive in our society – partly because, if presented with an option to engage in proximity marketing programs, many users might decline. Like other kinds of digital marketing, proximity marketing has to take place in the context of a digitally laden world where users find themselves with limited attention scope and may choose to focus their digital activities in different ways.

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Marketing
  • Marketing Automation
  • Conversion Marketing
  • Co-marketing
  • Viral Marketing
  • Wi-Fi Alliance
  • Compliance
  • Abandonment
  • Affiliate Agreement
  • Affiliate Link

Source: Proximity Marketing là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post