Định nghĩa Push Alert là gì?

Push AlertĐẩy Alert. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Push Alert – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cảnh báo push là một thông điệp rằng một ứng dụng phần mềm gửi đến một người dùng để thông báo cho họ về điều gì đó, chẳng hạn như một bản nâng cấp cần thiết hoặc một quảng cáo sản phẩm. Mặc dù những cảnh báo thường được “đẩy” cho người sử dụng tự động hoặc hoàn toàn theo ý của phần mềm, nhiều ứng dụng cho phép người dùng quản lý cài đặt cảnh báo đẩy của họ để họ có thể kiểm soát tần số và / hoặc nội dung của các cảnh báo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cảnh báo đẩy được phát triển rộng rãi như một phương pháp mà các nhà tiếp thị có thể tiếp cận người dùng thiết bị di động. Sau khi iPhone được giới thiệu vào năm 2007, việc sử dụng thiết bị di động tăng vọt đáng kể, mở ra rất nhiều cơ hội cho các phương pháp mới trong tiếp thị kỹ thuật số thông qua công nghệ truyền thông nâng cao.

What is the Push Alert? – Definition

A push alert is a message that a software app sends to a user in order to inform them of something, such as a necessary upgrade or a product advertisement. Although these alerts are generally “pushed” to the user automatically or at the discretion of the software, many apps allow users to manage their push alert settings so that they can control the frequency and/or content of the alerts.

Understanding the Push Alert

The push alert was developed largely as a method by which marketers could reach mobile device users. After the iPhone was introduced in 2007, mobile device usage spiked significantly, opening up a great deal of opportunity for new methods in digital marketing through enhanced communication technology.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Marketing
  • Mobile Advertising
  • Mobile Device
  • Smartphone
  • App
  • Apple Push Notification Service (APNs)
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser
  • CardBus

Source: Push Alert là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,